مشاهده دو قلاده پلنگ در مهدیشهر - ماهنامه پیام آزمایشگاه

ماهنامه پیام آزمایشگاه

مشاهده دو قلاده پلنگ در مهدیشهر

۲ دی ۱۳۹۵

مشاهده دو قلاده پلنگ در مهدیشهر

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان از مشاهده یک قلاده پلنگ و یک قلاده توله در منطقه حفاظت شده پرور مهدیشهر خبر داد و گفت: این دو حیوان کمیاب در قاب تصویر محیط بانان نشسته اند.

عباسعلی دامنگیر در گفتگو با مهر، از مشاهده دو قلاده پلنگ در پرور خبر داد و گفت: طی مشاهده از پایش عمومی منطقه پرور توسط محیط بانان یک قلاده پلنگ ماده و توله او مورد مشاهده ماموران محیط بانی قرار می گیرند که همکاران ما در این منطقه حفاظت شده موفق به ثبت تصویر این حیوانات شده اند.وی با یادآوری اینکه این پنجمین رویت پلنگ طی سال ۹۵ در منطقه حفاظت شده پرور یوده است، افزود: به دلیل وجود دوربین های متعدد مداربسته در این منطقه شکار ممنوع و وضعیت بسیار خوب حیات وحش برای طعمه و هرم غذایی پلنگ و امنیت منطقه و گشت شبانه و روزی پلنگ ماده موفق به زادولد شده است.مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه محیط بانان این اداره کل بعد از بازگشت از گشت و کنترل ابتدا متوجه پلنگ مادر می شوند، گفت: این افراد برای نزدیک شدن و تصویر برداری اقدام می کنند که ناگهان متوجه خروج و حضور توله پلنگ نیز در میان سخره ها می شوند.دامنگیر تصریح کرد: منطقه پرور طی مصوبه شماره ۷۰ شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید (شورای عالی محیط زیست) در سال۵۵ به عنوان منطقه حفاظت شده به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست پیوسته و میزبان گونه هایی مانند پلنگ، چهارپایانی از نوع آهو، کل، قوچ، بز، میش است.وی همچنین گفت: در منطقه حفاظت شده پرور، جمعا ۳۹ گونه پستاندار در قالب ۳۵ جنس مربوط به ۱۴ خانواده از پنج راسته موجود هستند که وجود شش راسته از هفت راسته پستاندار خشکی زی و حدود یک چهارم گونه های پستاندار موجود کشور در این منطقه، جایگاه و ویژگی های اکولوژیکی و با ارزش آنرا می رساند.

نوشته مشاهده دو قلاده پلنگ در مهدیشهر اولین بار در هفت صبح پدیدار شد.