ماهنامه پیام آزمایشگاه

مرگ فجیع کارگر ۲۰ ساله در دستگاه نورد آهن

۱۰ دی ۱۳۹۵

کارگر ۲۰ ساله‌ای هنگام کار با دستگاه نورد آهن در کارگاه نورد به طرز دلخراشی جان باخت. به گزارش «میزان»، کارگر افغانستانی روز گذشته با دستگاه نورد سرگرم کار بود که ناگهان به داخل دستگاه کشیده شده و جان خود را از دست داد. سایر کارگران به دنبال مشاهده این صحنه وحشتناک سراسیمه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند و از آتش‌نشانی تهران درخواست کمک کردند. ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی بی‌درنگ آتش‌نشانان ایستگاه ۶۶…

Source