ماهنامه پیام آزمایشگاه

قد مردم کشورهای مختلف چقدر است؟

۲۱ مرداد ۱۳۹۷


به نظر می رسد مردم سراسر جهان نسبت به صدسال گذشته ۱۰ سانتیمتر بلندتر شده اند. دانشمندان ادعا می کنند که این امر به خاطر بهبود کیفیت زندگی :استانداردهای غذایی و بهداشتی است که تغییر و پیشرفت زیادی کرده است.