ماهنامه پیام آزمایشگاه

فراخوان مقاله – کنفرانس تحقیقات گیم های دیجیتال

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

فراخوان مقاله برای «کنفرانس تحقیقات گیم های دیجیتال» _ منطقهیور ۱۳۹۶

گیم های دیجیتال در جهان به عنوان یک ابزار جذاب سرگرمی، یک رسانه پر مخاطب، یک راهکار اثربخش تعلیمی، یک روش کارآمد بهداشت و سلامت و یک اقتصاد بزرگ، پدیده  حیاتیی محسوب می شوند.

صنعت گیم های دیجیتال، همچون هر صنعت دیگری برای توسعه و پیشرفت خود نیازمند تحقیق و توسعه بوده و این در حالی اســـــت که سهم این صنعت از پژوهش های دانشگاهی زیاد ناچیز اســـــت.

کنفرانس تحقیقات گیم های دیجیتال یا Digital Games Research Conference (DGRC) بزرگترین کنفرانس ایرانی با محوریت گیم های دیجیتال اســـــت که با آرزونجامی جامع و میان رشته ای تلاش می کند شبکه پژوهشگران این حوزه را در رشته های مختلف، از علوم فنی و مهندسی، پزشکی و هنر تا علوم انسانی، گسترش داده و با خلق هسته های پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز علمی، دانش تولید انجام گرفته را به صنعت منتقل نماید.

بنیاد ملی گیم های رایانه ای به عنوان متولی صنعت گیم های دیجیتال، هر ساله با همکاری یکی از دانشگاه های بزرگ کشور این کنفرانس را برگزار می نماید و مرکز تحقیقات گیم های دیجیتال (دایرِک) به عنوان دبیرخانه این کنفرانس، مأموریت خود را رانجام گرفت روزافزون این شبکه علمی می داند.

در سال ۲۰۱۷، نخستین دوره DGRC با عنوان «کنفرانس تحقیقات گیم های دیجیتال: گرایش ها، فناوری ها و کاربردها» با همکاری دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود و در محورهای اصلی اقتصاد، مدیریت و کسب وکار، ابعاد رفتاری و اجتماعی، گرافیک رایانه ای، هوش مصنوعی، جنبه های فنی، الگوریتم  ها و معماری ها، پردازش، گیم های جدی و گیم وارسازی، تعامل پذیری و هنر و طراحی، دانش پایه نظری را از طریق پذیرش مقالات حائز صلاحیت، برگزاری پانل ها، کارگاه ها و برقراری ارتباط میان پژوهشگران و صنعت بسط می دهد. اختتامیه این کنفرانس در ۰۲ آذرماه ۱۳۹۶در دانشگاه علم و صنعت خواهد بود.

 

در محورهای DGRC2017، حیاتیترین مسائل مرتبط به گیم های دیجیتال از زوایای مختلف فنی، هنری، پزشکی و علوم انسانی مدنظر قرار گرفته و در خوشه های نُه گانه زیر دسته بندی انجام گرفته اند:

 

  خوشه نخست: گرافیک رایانه ای و گیم های دیجیتال 

– واقعیت مجازی (Virtual Reality-VR) و گیم های دیجیتال

– واقعیت افزوده (Augmented Reality-AR) و گیم های دیجیتال

– فناوری ها و الگوریتم های بلادرنگ برای تصویرسازی (Rendering)

– سایه خانومی و نور

– فناوری ها و الگوریتم های انیمیشن

– گرافیک گیم های موبایلی

– طراحی رابط گرافیکی گیم های دیجیتال

– الگوریتم های سریع مدل سازی و تصویرسازی برای گیم های دیجیتال

– الگوریتم های محیط گرافیکی و صدا برای فیزیک و موتور گیم سازی

– ویدئوهای همه جانبه و تعداددیدگاهی (Immersive and Multiview Video)

 

  خوشه دوم: هوش مصنوعی و گیم های دیجیتال

– روش های فازی در گیم های دیجیتال

– هم فرگشتی (Co-evolution) در گیم های دیجیتال 

– روش های شبکه عصبی در گیم های دیجیتال

– مدل سازی NPC در گیم های دیجیتال

– یادگیری (Learning) در گیم های دیجیتال

– تصمیم گیری، راهبرد و راهبری (Decision Making, Strategy and Navigation) در گیم های دیجیتال

– کاربرد نظریه گیم (Game Theory) در گیم های دیجیتال

– طراحی روایی هوشمند (Intelligent Narrative Design)

– شبیه سازی ازدحام و جمعیت (Crowd and Flock Simulation)

 

  خوشه سوم: جنبه های فنی، الگوریتم ها و معماری های گیم های دیجیتال

– تولید محتوای روالی (Procedural Content Generation)

– تجربه ایده آل (Best Practices) و الگوهای طراحی گیم

– تشخیص و تصحیح ضد الگوها (Anti-patterns) در پلن نویسی گیم های دیجیتال

– معماری های مبتنی بر عامل (Agent) در گیم های دیجیتال

– امنیت گیم های برخط (Online)با تکیه بر معماری­ های نوین

– فناوری های بهینه سازی گیم های دیجیتال

– میان افزارها، ابزارها، کتابخانه ها و دارایی ها

– ارزیابی کیفی (Quality Assessment)

– گیم های آنلاین با جمعیت بالا (MMO)

– داده­ کاوی (Data Mining) و گیم های دیجیتال

– گیم های دیجیتال سیار

– فناوری های وب و کاربردهای اینترنتی گیم های دیجیتال

– معماری ها و تکنیک های گیم مبتنی بر شبکه های اجتماعی

 

  خوشه چهارم: پردازش گیم های دیجیتال

– پردازش موازی در گیم های دیجیتال

– توانمندسازی گیم های دیجیتال با معماری CUDA

– محاسبات توزیع انجام گرفته و گیم های دیجیتال

– محاسبات ابری (Cloud Computing) و گیم های دیجیتال

 

  خوشه پنجم: گیم های جدی و گیم وار سازی 

– یادگیری و گیم های جدی (DGBL, Edugames)

– سلامت و گیم های جدی (Health Games)

– تبلیغات و گیم های جدی (Advergames)

– مذهب و گیم های جدی (Religious Games)

– محیط زیست و گیم های جدی (Environmental Games)

– نگرش و گیم های جدی (Games for Change)

– هنر و گیم های جدی (Art games)

– مدیریت بحران (Disaster Management) و گیم های جدی

– شبیه سازی (Simulation) و گیم های جدی

– خانواده و گیم های جدی

– مهارت افزایی و گیم های جدی (Games Exergames, Training)

– گیم به منظور ارزیابی و تست (Game for Assessment)

 

  خوشه ششم:  ابعاد رفتاری و اجتماعی گیم های دیجیتال

– سواد رسانه ­ای و گیم دیجیتال (Game Literacy)

– کارانجام های روانی و ارتباطی واقعیت مجازی (VR)، افزوده (AR) و ترکیبی (MR) در گیم های دیجیتال

– هویت (Identity) و گیم های دیجیتال

– احساسات (Emotions) و گیم های دیجیتال

– جنسیت (Gender) و گیم های دیجیتال

– اخلاق (Ethics) و گیم های دیجیتال

– تاثیرات روانی گیم های دیجیتال

– روش های نوین تحقیق در مطالعات گیم های دیجیتال

– مخاطب شناسی گیم های دیجیتال

– اقتصاد سیاسی (Political Economy) و گیم های دیجیتال

– دیپلماسی رسانه ای (Media Diplomacy) و گیم های دیجیتال

– رفتارهای جامعه پسند (Prosocial Behavior) و گیم های دیجیتال

 

  خوشه هفتم: تعامل پذیری در گیم های دیجیتال

– تجربه گیمکن (Player Experience)

– طراحی تجربه کاربری (User Experience-UX)

– مدلسازی هیجان کاربر (Player Emotion Modelling)

– تعامل انسان و رایانه (Human Computer Interaction-HCI) در گیم های دیجیتال

– تعاملات عاطفی و شناختی انسان و دیجیتال در گیم های دیجیتال

– رابط کاربری گیم های دیجیتال (User Interface-UI)

– محیط­ های تعامل پذیر (Context-dependent Interactive Environments)

– فناوری های پوشیدنی (Wearable Technologies) و گیم های دیجیتال

 

  خوشه هشتم: هنر و طراحی گیم های دیجیتال

– طراحی هنری گیم های دیجیتال

– طراحی کاراکتر در گیم های دیجیتال

– داســـــتان گویی (Storytelling) در گیم های دیجیتال

– صدا و موسیقی گیم

– طراحی فضا و جلوه های ویژه گیم ها

– نظریه ­های سرگرمی (Theory of Fun)

– نظریه گیم (Game Theory)

– طراحی رابط کاربری (UI)

 

  خوشه نهم: اقتصاد، مدیریت و کسب و کار در گیم های دیجیتال

– بازاریابی، تبلیغات و مطالعه رفتار مصرف کننده گیم های دیجیتال

– مالکیت فکری (Intellectual Property-IP) و مسائل حقوقی مرتبط با کسب وکار گیم های دیجیتال

– پولسازی (Monetization) در گیم های دیجیتال

– تجارت الکترونیک و گیم های دیجیتال

– کارآفرینی (Entrepreneurship) و گیم های دیجیتال

– مدیریت پروژه در گیم های دیجیتال

– توسعه اقتصادی پایدار (Sustainable Economic Development) از طریق گیم های دیجیتال

– فردا پژوهی گیم های دیجیتال

– تامین مالی برای گیم های دیجیتال

– جمع سپاری (Crowdsourcing) در گیم های دیجیتال

– مدیریت اکتساب فناوری (Technology Acquisition Management) در گیم های دیجیتال

– تعلیم و مدیریت منابع انسانی در ساخت گیم های دیجیتال

 

  تقویم کنفرانس:

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد برگزاری کارگاه تعلیمی: چهارشنبه ۱۵ منطقهیور ۱۳۹۶

آخرین مهلت ارسال اصل و چکیده مقالات: دوشنبه ۲۰ منطقهیور ۱۳۹۶

اعلام نتایج داوری: شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

آخرین مهلت ثبت نام نهایی: دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶

آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات: دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶

تاریخ برگزاری کنفرانس: پنجشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۶

 

برای کسب هشدارات افزایش اینجـــــا کلیک کنید.