ماهنامه پیام آزمایشگاه

سربازان ایرانی در عکس روز نشنال جئوگرافیک

۲۰ آذر ۱۳۹۵

سربازان ایرانی در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از تمرین نظامی سربازان ایرانی اختصاص یافته است. این عکس در سایت برترین ها منتشر شده است

نوشته سربازان ایرانی در عکس روز نشنال جئوگرافیک اولین بار در هفت صبح پدیدار شد.