ماهنامه پیام آزمایشگاه

رویدادها – همایش «مطالعات حقوقی تطبیقی در جهان معاصر: با نگاهی به حقوق ایران و آلمان»

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

همایش «مطالعات حقوقی تطبیقی در جهان معاصر: با نگاهی به حقوق ایران و آلمان» _ اردیبهشت ۱۳۹۶

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پایتخت مرکزی با همکاری موسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه پایتخت و موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAADهمایش «مطالعات حقوقی تطبیقی در جهان معاصر: با نگاهی به حقوق ایران و آلمان» را برگزار می کند.

 

زمان:  

شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

از تایم ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰

 

مکان: 

پایتخت، خیابان انقلاب، نرسیده به میدان فردوسی، کوچه شهید براتی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پایتخت مرکزی