رویدادها - سمینار تخصصی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل با تاکید بر پدیده جهانی شدن - ماهنامه پیام آزمایشگاه

ماهنامه پیام آزمایشگاه

رویدادها – سمینار تخصصی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل با تاکید بر پدیده جهانی شدن

۱۲ آذر ۱۳۹۶

سمینار تخصصی «تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل با تاکید بر پدیده جهانی شدن» _ آذر ۱۳۹۶

دانشگاه پیام نور مرکز سقز با همکاری شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، سمینار تخصصی «تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل با تاکید بر پدیده جهانی شدن» را برگزار می نماید.

 

دکتر جمشید ممتاز (؟)

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، و

عضو و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بین الملل

 

پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰

 

سقز، شهرک دانشگاه، دانشگاه پیام نور، سالن آمفی تئاتر.