ماهنامه پیام آزمایشگاه

آیا در انتخابات ۹۶ تقلب شده است

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده

آیا در انتخابات 96 تقلب شده است

آیا در انتخابات ریاست جمهوری امسال در روز رای گیری تقلب شده است تعرفه کم آمده است ؟ از نکس لود دنبال کنید . شنیده میشود که در برخی روستا های تعرفه کم شده است و مقدار کافی تعرفه وجود ندارد یا تعرفه تمام شده است یا با تاخیر به دست ما میرسد .

آیا در انتخابات 96 تقلب شده است

آیا ممکن است دولت در این کار دست داشته باشد ؟ آیا ممکن است دست هایی پشت پرده سر این ماجرا باشد ؟ از بخش های روستایی و بخش هایی که آقای رییسی در آن رای بیشتری دارد پرس و جو شده و میگویند از ساعت 12 تعرفه ها تمام شده است و نمیتوانیم رای گیری کنیم . این نقشه چه کسی است ؟ در هر حال نباید پشت رهبر را خالی کنیم .

 

آیا شایعه تقلب در انتخابات حقیقت دارد ؟

واقعا نمیدانیم این تقلب ها عمدی است یا سهوی ولی میدانیم این اتفاقات افتاده است ولی باید هرچه مدرک داریم به ستاد آقای رییسی بفرستیم تا ایشان بتونند با این مدارک شکایت نامه ای تنظیم کنند .

 

در هر حال در هر شرایط کشوری پشت رهبر سید علی را نباید خالی کنیم

تقلب انتخابات

 

نوشته آیا در انتخابات 96 تقلب شده است اولین بار در نکس لود پدیدار شد.