مجلس نمایندگان آمریکا در حالی فعالیت خود را در اولین روزهای سال نو میلادی آغاز کرده است که رسیدگی به دو طرح ضد ایرانی در دستور کار آن است. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه اورشلیم پست السی هستینگز قانوگذار دموکرات آمریکایی که پیش از این نیز در کنگره با توافق هسته ای ایران و گروه ۵+۱ مخالفت کرده بود همزمان با آغاز به کار مجلس نمایندگان آمریکا در سال نو میلادی طر ح خود را برای دومین بار ارائه داد...

Source

آغاز به کار فعالیت کنگره در سال جدید میلادی با دو طرح ضد ایرانی